b

Aktivitetsplan

 

2019 AKTIVITETS-PLAN  –  ændringer kan forekomme

 
Aktivitet Sted Dato & klokke Arrangør Tovholder
Generalforsamling Klubhuset 28.02.19 kl. 18.00 Bestyrelsen  
Standerhejsning  Klubhuset  17.03.19 kl. 11.00 Allan/Kurt Hans (Formand)
“Mallorcatur”   Uge 20 Turudvalget   
Grill-aften Klubhuset 29.05.19
17.30
Peter B / HHRL  
Fjorden Rundt Klubhuset 02.06.19 kl. 08.30    
Pølsetur Klubhuset 19.06.18 kl. 17.30 Martin / Frode Jens Jørgen
Weekend / Jubilæumstur ??  22-23.06.19    
Stegt flæsk Egholm 21.08 kl. 19.00 ved færgen Per Andersson Peter Frank
Evt. Sommertur  Harzen / Sverige September   Turudvalget
Seniordag Aftales En torsdag i september Ole Hansen  / Per Jens Jørgen 
Sæsonafslutning Klubhuset 27.10.19 kl. 11.00 Ole Henriksen / Erik Thor Henning
Nytårskur Klubhuset 31.12.19 kl. 
Cykeltur kl. 10.00
Lidt spisning kl. 12.00 
Kresten Henning
1. bestyrelsesmøde Klubhuset 09.01.20 kl, 18.00    
Vinterarrangement Klubhuset 18.01.20 
Kl. 13.00
Erik M / Helge Hans