Tovholder tips

Tovholdertips

Hvis du skal være “Tovholder” på et arrangement i  fælleshuset, er her nogle råd.
Ved hver aktivitet er én fra bestyrelsen sat på som “mentor” (navnet står i parentes ved  aktiviteten). Du skal kun bruge denne mentor i nødstilfælde.

Husk at det er Fællesforeningen på Filippavej, som venligst udlåner huset til os – vi er der på deres velvilje!

 

 Gode råd til  ”Tovholder”

Du skal:

 • sørge for at lave eller bestille maden, og du bestemmer selv hvad det skal være og hvor fra
 • stille borde op evt. dække dem og stille dem på plads bagefter samt feje gulvet
 • høre Helge om han har tid/vil vaske gulvet
 • sørge for drikkevarer – hvis det er øl/vand spørg Kristen (26220693), hvad der er på lageret.
 • selv indkøbe vin og andre drikkevareraftale det økonomiske til mad og drikkevarer med Henning, kasserer (40147288). Evt. få et forskud
 • indkøbe grillkul samt skaffe grillen (Helge og Hans plejer at udlåne)
 • sørge for at bortskaffe vinflasker, mad og alt emballage  – lægges i container udenfor
 • tømme opvaskemaskine eller høre Helge, om han vil
 • ikke være bange for at spørge andre om hjælp
 • hvis man er forhindret, skal man selv bytte/finde en afløser, og melde tilbage til det bestyrelsesmedlem, der er anført som kontaktperson til det aktuelle arrangement
 • være det perfekte “værtspar” ;O) og sørge for at alle har en god sammenkomst